Mali ve İdari Genel Kurul
0

2015 Yılı Genel Kurul Notlarımız

Bu çalışmanın amacı Mali Genel Kurul öncesi, 31 Aralık 2014 tarihinde biten faaliyet dönemi sonu itibariyle Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.’nin mali durumunu muhasebe standartları çerçevesinde tespit etmek ve Yıldırım Demirören sonrası Fikret Orman başkanlığındaki dönemin mali anlamda değerlendirmesini yapmaktır. Tamamıyla rakamlardan yola çıkarak ve sonuç için herhangi bir hedef koymadan bir çalışma yapılmış olup amacımız bu konudaki kafa karışıklıklarını bir nebze olsun gidermek ve mali genel kurul öncesi kamuoyunu aydınlatmaktır.

Bu çalışma salt bilançolara odaklanarak hazırlanırken, gelir tablosu ile ilgili bir çalışmanın ilerleyen dönemlerde yapılması faydalı olacaktır. Analizin detaylarına girmeden evvel kısaca raporun sonucuna değinmek gerekirse:

“Yıldırım Demirören sonrası dönemde en az 378 milyon TL kaynak tüketilmiş ve bir önceki dönemden devir alınan olumsuz mali görüntü maalesef kötüleşerek devam etmiştir. Futbol faaliyetlerindeki operasyonel zararı azaltmaya odaklanmak yerine sermaye artışı, hisse satışı ya da pahalı finansman gibi araçlarla kısa vadeli ve geçici çözümler ile sorunlar geleceğe taşınmıştır.”

ANALİZ

 A.BORÇ

 1. Mevcut Yönetimin (Sn. Fikret Orman’ın ilk ve ikinci dönemleri) devir aldığı borçlar ne kadardır?

Bilanço devir borcu 591 milyon TL’dir. Bu rakam yeni yönetimin devir bilançosu olarak iddia ettiği ve geçmiş dönemden kaynaklı raporlanmamış her türlü sonradan oluşması beklenen olumsuzlukları da içeren rakamdır. Bu rakamı baz olarak almak tartışılabilir elbette ama bizim burada Denetleme Kurulunun o dönem raporladığı devir borç rakamı yerine  mevcut Yönetimin devir aldık diye ilan ettiği kendi rakamlarını almamızın iki nedeni var. Birincisi; göründüğünden daha kötü bir mali yapıyı devir aldıkları hususunda haklılık payları olması ikincisi ise; devir rakamını bir tartışma konusu haline getirmek yerine gelinen noktaya odaklanmanın tercih edilmesidir.

 1. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle borç ne kadardır?

881 milyon TL’dir. Bu rakam 31 Aralık 2014 rakamlarının incelendiği Denetim Kurulu raporundan alınmıştır. Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. için Kasım sonu, dernek içinse Aralık sonu mali tablo rakamları grup içi alacak ve verecekler elimine edilerek toplanmıştır.

 1. Bu dönem içinde ne kadar sermaye artışı ve hisse senedi satışı yapıldı?

2013 yılı içindeki sermaye artışında  halka açık paylardan 75 milyon TL kaynak girişi olmuştur. 2013 yılında Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. hisselerinin %5 oranında ikincil piyasada satışından 32 milyon TL ve 2014 yılında yapılan ilave %6.5’luk hisse satışından 39 milyon TL gelir elde edilmiştir. Böylece toplam 145.7 milyon TL nakit girişi olmuştur.

Özet:

290 milyon TL Bilanço borcu artışı (881-591) üzerine 145.7 milyon TL kaynak girişini eklersek 435.7 milyon TL; 01/03/2012 ile 31/12/2014 tarihleri arasında kulübün tükettiği kaynak olarak görülmektedir.

 B.BORÇ ARTIŞININ NEDENLERİ?

 1. Bu borç artışının ne kadarı stat inşaatı ile ilgilidir?
 • Denetim Kurulu raporuna göre 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, stat hakedişleri toplamı 125.5 milyon TL’dir.
 • Diğer taraftan yeni stadın loca satış ve sponsor gelirleri toplamı 77.9 milyon TL’dir.
 • Buradan hareketle stat inşaatının, genel borç yapısına net etkisinin sadece 47.6 milyon TL olduğu görülmektedir.
 1. Bu borcun ne kadarı geçmiş dönem nedeniyle artmıştır?
 • Yeni Yönetim 25 Mart 2012 tarihinde seçildi. 30 Mart 2012 devir bilançosu rakamı ise Haziran 2012 tarihinde açıklandı. Bu bağlamda eski döneme ait sözleşmelerden kaynaklı dava karşılıkları fazlasıyla devir borç rakamına yansıtılmıştı. Bu davalar nitekim 7.9 milyon Avro Ferrari ve 6.1 milyon Amerikan Doları Aktif Reklam ödemesiyle sonuçlansa da başlangıç olarak aldığımız devir rakamına bu karşılıklar zaten dahil edilmişti.
 • Diğer taraftan son dönemde, değişen denetim firmasının talep etmesi üzerine futbolcu ücretlerinin vergilendirmesinden kaynaklı borçlarda yine bu döneme atfedilemeyecek 10 milyon TL civarında bir artış olduğunu bilanço dipnotlarından anlaşılmaktadır.

Sonuç:

435.7 milyon  TL’lik  borç artışı ve kaynak girişinden 47.6 milyon TL net stat yatırımını ve 10 milyon TL muhasebe politikası değişimi kaynaklı borç artışını çıkarttığımızda geriye kalan 378 milyon TL’lik borç artışının 25 Mart 2012 tarihinden sonraki yönetimlerden kaynaklı olduğu sonucu çıkmaktadır.

Peki 378 milyon TL nereye gitti?  

Borç artışının temel nedeni Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.’nin  faaliyet zararıdır. Futbolda Feda dönemine uygun bir bütçe yapılmamış açık veren bütçeler devam ettirilmiştir. Üstüne artan kur, artan faiz giderleri ve yeterince artmayan gelirler faaliyet karlılığını olumsuz etkilemiş ve kulübü sürekli nakit tüketen bir hale getirmiştir.

25 Mart 2012 sonrasındaki yönetimlerin kötü bir mirası devraldığı ve zor bir sorumluluğun altına girmiş olduğu doğrudur ancak ortaya çıkan mali tablo ne yazık ki daha önceki mali genel kurulda dile getirdiğimiz gibi FEDA döneminin HEBA edildiğini gözler önüne koymaktadır.

Mevcut yönetimin Beşiktaş‘ın yeniden yapılandırılması hususundaki irade eksikliği, ortaya kararlı ve bilinçli bir plan ile strateji koyamaması Beşiktaş‘ı sürdürülemeyecek bir modele mahkum etmiştir. Geleceği kurtarmak için adımlar atmak yerine sermaye artışları ve hisse satışlarıyla olmayacak bir model sürdürülmeye çalışılmış ve kaynak girişlerine rağmen borç yükü artmaya devam etmiştir. Nitekim 9 Mayıs 2015 tarihinde Divan Kuruluna sunulan 2015 yılının ilk dönem Denetim Kurulu Raporunda, yıl sonu itibariyle yukarıda tespit ettiğimiz bu borç seviyesinin ne yazık ki tırmanmaya devam ederek 977 milyon TL’ye yani bilanço gününün Amerikan Doları kuru itibariyle 390 milyon Amerikan Dolarına çıkmış olduğunu görmekteyiz. En büyük temennimiz artık uzun vadeli bir bakış açısı benimsenerek kulübümüzün bugününü değil geleceğini kurtaracak adımların gecikmeden atılmasıdır.

FinansKartalları

Mali Konular Çalışma Grubu

KAYNAKÇA;

 • Mevcut yönetimin 10 Haziran 2012 tarihli 2012 yılı olağanüstü genel kurul sunumu.
 • Denetim kurulunun 17 Şubat 2015 tarihli raporu.
 • Kamuoyunu aydınlatma platformunda (‘’KAP’’) Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Kasım 2014 tarihi itibariyle sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolar.

TABLOLARLA ANALİZ

Mali GK Tablo 1

Mali GK Tablo 2

İlişik yazılar
2016 Yılı Mali ve İdari Genel Kurul ile ilgili Notlarımız
2014 Yılı Mali Genel Kurul Notlarımız
2013 Yılı Mali Genel Kurul ile İlgili Notlarımız