Gizlilik ve Kullanım Koşulları

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Finans Kartalları ’nden kişiselleştirilmiş doğrudan iletileri almak için kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum. Finans Kartalları , seçmiş olduğum e-posta, sms veya posta gibi kanallardan benimle iletişime geçebilir. Gizlilik Politikası’nı ve Kullanım Koşulları’nı okuyup kabul ettiğimi onaylarım.

Finans Kartalları tarafından kişisel verilerimin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme 6698 sayılı yasanın 5/1 maddesi uyarınca açık ve serbest iradem ile onay veririm.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Finans Kartalları , üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (ad, soyad vb.) olmak üzere, adres, telefon bilgileri, , e-posta, telefon numarası ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Üye Sicil Numarası sizlerden talep etmektedir. Finans Kartalları ’ne ait sunucularda toplanan bu bilgiler, dönemsel bilgilendirme çalışmaları ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Finans Kartalları bünyesinde kullanılmaktadır. Finans Kartalları üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Finans Kartalları , e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde finanskartallari.com adresli site kullanımı sırasında izlediği ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, daha özel ve etkin bir çalışabilmek kullanılmaktadır.

Üye bilgileri, ancak bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince paylaşılması zorunlu olan durumlarda sadece resmi makamlara açıklanabilecektir.

Üyenin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece üye ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece üye değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Finans Kartalları ’nden mail almak istemiyorsanız iletisim@finanskartallari.com adresine konu başlığı “mail almak istemiyorum” olacak şekilde mail gönderimi ile üye mail listesinden kolayca çıkabilirsiniz.

Üye üçüncü kişilerle ilgili şahsi nitelikteki bilgiler vermiş olması durumunda söz konusu kişi ya da kişileri şahsi nitelikteki bilgilerinin işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgilendirme ve söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılması için açık rızalarının alınması sorumluluğu Üye’ye ait olacaktır.

Mevzuat çerçevesinde üyelerin verilerinin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi talep etmek, varsa yanlış verilerin düzeltilmesini istemek, elde edilmiş verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek, bilgilerin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenmek, işlemeye itiraz etmek ve varsa uğradığı zararın giderilmesini talep etmek hakları bulunmaktadır.

Üye bu internet sitesine üye kaydı yaptırdığında ve bilgilerini verdiğinde söz konusu bilgileri Finans Kartalları ’ne ifşa etmemize ve/veya aktarmamıza açık biçimde onay vermiş olduğu konusunda bilgilendirilmiştir.

Üye, Finans Kartalları tarafından bilgilerinin sadece faaliyet ile ilgili olarak kullanılacağı, işleneceği ve konusunda açıkca bilgilendirilmiş ve açık rızası alınmıştır.

Bu bilgileri faaliyetlerimizde (Beşiktaş JK’nin faaliyet gösterdiği alanlarda katkı sağlamak, Genel Kurullarının demokratik ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirilmesi için aktif olmak, Genel Kurul üyelerini kulübün mali ve idari işleyişi hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve katkı sağlamak gibi) işlemlerinizi işleme koymak için gerekli olduğunda bize yardımcı olan Finans Kartalları ’nin yan ve bağlı kuruluşlarına, üçüncü taraf bilgi işlemcilere veya diğer üçüncü parti hizmet tedarikçilerine de ifşa edebiliriz. Bu internet sitesinde ya da bize bilgi verdiğinizde bilgilerinizin tarafımızdan belirtildiği gibi ifşa edilmesine ve işlenmesine açık biçimde onay vermiş olursunuz. Bu erişim/ifşa için vermiş olduğunuz rıza hizmetlerin sunulmasındaki etkinliği sağlamak amacıyla Türkiye dışında yerleşik olanları da içerecektir.

Finans Kartalları , üyelerin verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verileri sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini beyan eder.
Üye (siz) verdiği bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu garanti eder ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bize bildirmeyi taahhüt eder. Kayıt formunda belirtilen yanlış, eksik ya da tam olmayan bilgiler nedeniyle internet sitemizin, internet sitesi sorumlusunun ya da herhangi bir üçüncü kişinin maruz kalabileceği zarar ya da kayıptan Üye sorumlu olacaktır.
Bu internet sitesinde siteyi ziyaretiniz sırasında edinilen bilgileri içeren küçük metin dosyaları olan ve temel amacı internet sitesini ziyaret deneyiminizi iyileştirmek olan çerezler kullanmaktayız.

“Finans Kartalları ne ait ilişkin sosyal paylaşım, reklam vb. Konularda oluşturulan uygulamalara, işbu internet sitesinde tanımlı olan ve tarafıma ait üyelik bilgilerinin tanımlanmasını ve bu üye bilgilerimle ilgili aplikasyonlara üyeliğimin yapılmasını kabul ediyorum. Bu kapsamda üyelik bilgilerimin, ilgili aplikasyonlar için kullanılmasına, işlenilmesine ve bu bağlamda transfer edilmesine onay veririm.”

Finans Kartalları’na dilediğiniz an iletisim@finanskartallari.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Finans Kartalları
E-posta : iletisim@finanskartallari.com

SİTE KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen, finanskartallari.com‘u kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen finanskartallari.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

finanskartallari.com aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. finanskartallari.com ’u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

finanskartallari.com herkese açık bir sitedir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.
1.b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak izin verilenden farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
1.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE’ye aittir.
1.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.
1.e. Üyenin/Kullanıcının, finanskartallari.com bilgilendirmelerinin, finanskartallari.com’un internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, finanskartallari.com ’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, bilgilendirmede istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi finanskartallari.com’un kötüye kullanılmasının finanskartallari.com tarafından tespit edilmesi durumunda, finanskartallari.com’un kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

2. İçerik Kullanımı

2.a. finanskartallari.com’da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. finanskartallari.com’un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya finanskartallari.com’un izni olmadan link vermek yasaktır.
2.b. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı finanskartallari.com ’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
2.c. finanskartallari.com, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar

3a. finanskartallari.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile anket, reklam vb. konularda kullanılabilir. Bu durumda iletisim@finanskartallari.com gibi adresimizden gelen bir e-bülten alacaksınız. Bülteni almak istemediğiniz takdirde bültenin altındaki “üyelikten ayrıl” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.
3.b. finanskartallari.com üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra iş bu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek finanskartallari.com sitesini kullanmaya başlayabilir.
3.c. Üye, finanskartallari.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile finanskartallari.com’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye’ye aittir.
3.d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya finanskartallari.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, finanskartallari.com tarafından geçici veya sürekli olarak üye’nin finanskartallari.com ’dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.
3.e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin finanskartallari.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
3.f. finanskartallari.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve finanskartallari.com tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden finanskartallari.com sorumlu tutulamaz.
3.g. Üye, finanskartallari.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
3.h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından finanskartallari.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
3.i. finanskartallari.com ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı finanskartallari.com silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
3.j. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
3.k. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.
3.l. finanskartallari.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
3.m. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.
3.n. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen “Gizlilik Sözleşmesi” sayfasını ziyaret ediniz.
ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle finanskartallari.com’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, finanskartallari.com, ÜYE’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

4. finanskartallari.com’un Hak ve Yükümlülükleri

4.a. finanskartallari.com , üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin finanskartallari.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, finanskartallari.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
4.b. finanskartallari.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. finanskartallari.com’un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. finanskartallari.com, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, finanskartallari.com ’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve finanskartallari.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri finanskartallari.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın finanskartallari.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
4.c. Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine finanskartallari.com tarafından gönderilecek her türlü bilgilendirici elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, finanskartallari.com tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, faaliyetlere katılımınızı sağlamak, gerekli durumlarda sizleri aydınlatmak ve faaliyetlerimizi değiştirip geliştirebilmek, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.
Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, finanskartallari.com’a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. finanskartallari.com, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip finanskartallari.com derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7. Tebligat Adresleri

7.a. finanskartallari.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin finanskartallari.com ’a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
7.b. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
7.c. Yine finanskartallari.com’un üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın finanskartallari.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Saygılarımızla,
Finans Kartalları