Yönetim
0

BJK Mali Kongre ve Tüzük İhlalleri

Bugün mali genel kurulda konuşulması gereken haricinde ne varsa konuştuk. Halbuki mali kongrelerin iki tane esas gündemi vardır; biri önceki faaliyet döneminin ibrası, diğeri ise yeni dönem bütçe yetkisinin alınmasıdır. Defter kayıt düzenine uygunluk, varsa harcama yetki aşımlarının tespiti, borçlanma usul, esaslar ve yetki aşımları gibi tamamen ölçülebilir sayısal rakamlara dayalı olarak yönetim kurulu faaliyetleri değerlendirilir veya ibra edilir ya da edilmez. Genel Kurul’un bu konularda yetkilendirdiği Denetim Kurulu da bu konularda açık ve net biçimde tespit yapar ve Genel Kurul’a bu konuda yol gösterir. Bütçe görüşülür ve gerekirse değiştirilerek kabul edilir. Genel Kurulun bu yetkisi vardır.

Ama birincisi faaliyet raporu her zaman olduğu gibi tüzüğü açıkça ihlal ederek kongre üyelerine kongre sabahı geldi. Yani mali kongrenin iki esas gündemini kongre üyelerinin sağlıklı bir şekilde görüşebileceği  koşulları yoktu.

Bakın tüzüğümüz açık bir şekilde ne diyor:

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

  1. Kulübün Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu konsolide finansal tablolarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan denetim raporunu, Genel Kurul’a sunulmak üzere yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul ilk toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce, isteyen kulüp üyelerinin alabileceği şekilde kulüp merkezinde hazır bulundurur.

İkincisi faaliyet raporunun içinde Denetim Kurulu’nun raporu yok. Üçüncüsü bütçe yine bir önceki yılın gerçekleşen tutarlarıyla karşılaştırmalı bir şekilde gelmedi.

Tüzüğümüze bir kez daha bakalım:

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 38.

  1. Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçenin uygulanmasını sağlar. Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve tüzüğün 54/a maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ve bir önceki yılın gerçekleşen tutarlarıyla karşılaştırmalı bir şekilde hazırlayıp Genel Kurul’a sunar.

Yani bütçe teklifini yaparken bir  önceki yıl ne bütçelemiştiniz, gerçekleşen ne oldu ve seneye ne bütçeliyorsunuz bunu belirtmek durumundasınız. Eğer bu yapılsaydı 2015 yılı için geçtiğimiz sene bütçelenen giderlerin ve borçların önemli ölçüde üzerine çıkıldığı, ciddiyetsiz bir şekilde bütçe yapıldığı ve açık ve net bir şekilde yetki aşımı yapıldığı ortaya çıkardı. İşte bu en önemli konularda ne yazık ki hiçbir şey söylenmedi.

Dördüncü tüzük ihlali ise açıklanan mali tabloların sadece konsolide geliyor olması. Aşağıdaki maddeden de anlaşılacağı gibi kulübün ortağı olduğu Basketbol AŞ, İnşaat AŞ ve 31 Aralık yıl sonu itibariyle Futbol Yatırımları AŞ’nin bireysel  tablolarının da ayrı ayrı faaliyet raporunda bulundurulması gerekiyor. İşte tüzüğümüzün bununla ilgili maddesi:

 Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

  1. Kulübün doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu şirketlere ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış bireysel ve konsolide finansal tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir olanlarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporlarının sonuç kısmını incelemek ve görüşmek.

Diyelim ki genel kurul siyah giyen adamlar, bindirilmiş kıtalar ve kongreye gelme zahmetinde bulunmayan üyeler yüzünden sağlıklı bir şekilde çalışmıyor; Divan Kurulumuz neden bu açık tüzük ihlalleri karşısında sesini yükseltmez? Tüzüğe uymak üyelerin olduğu kadar Yönetim Kurulu’nun da sorumluluğu değil midir?

Bülent Topbaş

İlişik yazılar
Son Dönemin Yoğun Spor Gündemi: Spor Kulüplerinin Borçlarının Yapılandırılması. Peki Bu Gündem Neden Bu Kadar Önemli?
Mevcut Tüzükle İlgili Düşüncelerimiz
Bütçe Disiplini ve Tüzük