Yönetim
0

Mevcut Tüzükle İlgili Düşüncelerimiz

Kulübümüzün içinde bulunduğu kritik tüzük değişikliği sürecinde; tüzüğümüzün yenileştirme ve iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayan,  tüm iyi niyet ve enerjisini, daha modern bir tüzük ortaya çıkarabilmek  için harcayan tüm Beşiktaşlılara teşekkür ederiz.

Beşiktaş’ımızın, her yönüyle örnek ve öncü bir dünya kulübü olma yolunda ilerleyebilmesi adına; yapılacak  tüzük değişikliğinin son derece detaylı ve şeffaf bir süreçten geçtikten sonra Genel Kurul huzuruna çıkarılması gerektiği kanısındayız.

Mevcut tüzük taslağını incelediğimizde bir çok olumlu değişikliğin yapıldığını memnuniyetle görmekteyiz. Bununla birlikte hazırlanan tüzük taslağında, Çağdaş Beşiktaş’ın ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilmesi için, “Çağdaş Beşiktaş Deklarasyonu”’nda belirtilen ilkeler doğrultusunda değişmesi gereken maddeler olduğuna inanmaktayız.

Tüzüğe dair görüşlerimizi aşağıda Beşiktaş JK Genel Kurul üyelerinin ve tüm Beşiktaş camiasının dikkatine sunuyoruz.

1. DEMOKRATİKLEŞME

“Hiçbir tüzük maddesi, Beşiktaşlıların kulüplerine üyeliğini sınırlayıcı hükümler içermemelidir.”

MADDE 10 – Üyelik Başvurusu

E. Yıllık yeni üye sayısına sınırlandırma getirilmemesi gerektiğini,

J. Üyelik giriş ücretine taban sınırı getirilmemesi, giriş ücretinin üyeliğe teşvik edecek seviyede olması ve ayrıca toplu aidat ödemelerini zorlaştırmak amacıyla yıllık aidatın giriş ücretinin %10’undan az olmaması gerektiğini,

MADDE 17 – Genel Kurul – Kuruluşu

Yeni üyelerin bekleme süresinin en fazla 1 (bir) yıl olması gerektiğini,

MADDE 29 – Divan Kurulu – Kuruluşu

B. 10 yılını doldurmuş Genel Kurul üyelerinin Divan Kurulu’na seçim ile üye olabilmelerinin devamının gerektiğini,

GENEL – Başta Denetleme Kurulu olmak üzere bütün kurulların tüm adaylar arasından doğrudan Genel Kurul üyeleri tarafından seçilmesinin gerektiğini,

MADDE 35 – Yönetim Kurulu Oluşumu ve Seçimi

B. Seçimli Genel Kurul ilan edildiği ilk toplantıda yapılmadığı takdirde, kulüp Başkan adaylarının Divan Başkanlık Kurulu’na verdikleri aday listelerini, ikinci Seçimli Genel Kurul toplantısından önce ancak listedeki adayın yazılı isteği dahilinde değiştirebilmesi gerektiğini,

2. KURUMSALLAŞMA

“Tüzük, Beşiktaş’ın idari süreçlerinde karmaşa yaratacak unsurlar içermemelidir.”

MADDE 18 – Seçimli Genel Kurul Toplantısı

A / 2. Seçimli Genel Kurul’un Mayıs ayına alınması, Beşiktaş hala kurumsallaşmayı tamamlamamış ve icrayı profesyonellere bırakmamış olduğu için yeni sezon planlaması ile uyumlu olmayacağını ve icra profesyonellere devredilene kadar en geç Mart ayı içerisinde yapılması gerektiğini,

3. MALİ DİSİPLİN ve HESAP VERİLEBİLİRLİK

“Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün bağlı ortaklıklarındaki hisse oranı, yönetim kontrolünün devamını garanti altına alacak seviyede olmalıdır.”

MADDE 28 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

L. Genel Kurul’un, Yönetim Kurulu’na verebileceği bağlı ortaklıklardaki hisse satış yetkisinin “en az %51’i dernekte kalacak şekilde” gibi net bir ifade ile sınırlandırılması gerektiğini,

J. Bu maddenin kavram ve anlam kargaşası yaratmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini, ayrıca verilecek yetkinin Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlı kalmasının bazı durumlarda yapılacak sözleşmelerin kulübe olan maddi faydasını düşüreceğinden gözden geçirilmesi gerektiğini,

MADDE 42 – Denetleme Kurulunun Kuruluşu ve Çalışmaları

Denetleme Kurulu üye sayısının mevcut sayıda (5) kalması gerektiğini,

4. ŞEFFAFLIK

“Hiçbir dönemde tüzüğün genel prensiplerine aykırı icraata olanak sağlayacak bir ortam oluşmamalıdır.”

GEÇİCİ MADDE-2. Bu maddede bahsi geçen ilgili maddelerin ivedilikle yürürlüğe girmesi uygun olacağından Geçici Madde-2’nin kaldırılması gerektiğini, ayrıca 58. Maddede ileriye dönük gelirlerin kullanılması ile ilgili hususun sadece stat yapımı ile ilgili istisna olabilmesi gerektiğini,

MADDE 43 –  Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri

D. Denetleme Kurulu çalışmalarında Kulüp Başkanı onayının kaldırılması gerektiğini, ayrıca Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda dışarıdan bağımsız denetçi görevlendirebilmek için tanımlı bir bütçeye sahip olması gerektiğini, düşünüyor, bu vesile ile tüm Genel Kurul üyelerini, 5 Mayıs 2013 Pazar günü yapılacak olan tüzük değişikliği konulu Genel Kurul toplantısına katılmaya ve yukarıda görüş belirttiğimiz konulara destek vermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

 

İlişik yazılar
Bütçe Disiplini ve Tüzük
Mali Konularda Sistemli Bir Şekilde Yapılan Tüzük İhlalleri
BJK Mali Kongre ve Tüzük İhlalleri