Mali ve İdari Genel Kurul
0

2016 Yılı Mali ve İdari Genel Kurul ile ilgili Notlarımız

21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı Mali Genel Kurulda ibra ettiğimiz 31 Aralık 2016 tarihli Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Bağlı Ortaklıkları Konsolide Finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve 2017 yılı bütçesiyle ilgili inceleme notlarımız ve görüşlerimiz aşağıdaki gibidir;

Ernst & Young’daki geçmiş yıllardaki denetçimiz olan Metin Canoğulları SPK’dan lisansını 2 yıl kullanmama cezası almasından dolayı bu sene denetçimiz değişti ve artık denetçimiz Kaan Birdal oldu.
Denetim raporlarımız Mali Genel Kurulumuzun normal tarihi olan 14 Mayıs 2017’den sadece 4 gün önce imzalanmış. Hem Türk Ticaret Kanunu hem de Tüzüğümüze göre en az 15 gün önce bizlere teslim edilebilecek hale getirilmesi gereken raporumuz 4 gün önce hazır olduğu gibi genel kurul sabahından önce ulaşmak mümkün olmuyor. Üstelik tüzüğe göre konsolidasyona giren şirketlerin mali tablolarının da bireysel olarak ayrı ayrı paylaşılması gerekiyor. Gelecek sene, kongre salonuna gidip teslim alamadığımızla ilgili zabıt tutturmak gibi çözümleri konuşmak gerekiyor.
Herkesin merak ettiği ve üzerine sürekli konuştuğu borcumuz 1.306.668.139 TL’den (Vergi yapılandırılması nedeniyle geçmiş yıl finansalları düzeltilmiştir. 2015 yılı bağımsız denetçi raporunda 1.328.101.108 TL’dir.) 1.585.671.648 TL’ye çıkmış.
Borçlarımızın 693 milyon Lirası banka ve factoring kuruluşlarına olan borçlarımızdan oluşuyor. 2014 yılında finansal borçlarımız 303 milyon Lira iken 2 yıllık periyotta %129 artış göstererek 693 milyon TL seviyesine gelmiş.
Finsansal borçların yıllar itibariyle trendi aşağıdaki gibi;

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Banka Borçları 549.321.944 454.621.132 211.100.249
Factoring 143.731.099 119.922.969 91.980.998
Toplam 693.053.043 574.544.101 303.081.247

Banka borçlarında dikkat çeken bir husus da kısa vadeli olması. Sadece Ocak-Mart döneminde 224 milyon TL finansal borç ödemesi görünüyor. Aylık ortalama 75 milyon TL gibi bir borç ödemesinden bahsediyoruz ki 224 milyon TL bizim 2016 yılı hasılatımızın %40’ından daha fazla! 1 yıl içinde ödenecek finansal borç ise 565 milyon TL bizim 2016 yılı hasılatımızın dahi üzerinde!

Stadın maliyeti 468 milyon TL olup, bunun 47 milyon TL’si aktifleştirilen finansman maliyetlerinden oluşmaktadır. 10 Mayıs’ta yapmış olduğumuz yemekte aktifleştirilecek finansman giderinin toplamda yaklaşık 90 milyon TL olabileceği konuşulmuştu. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda stat maliyeti 500 milyon TL’yi aşacaktır. 2017 yılı sonunda stadın toplam maliyetini görebileceğimizi öngörüyoruz. Stat maliyetinin yüksekliği veya düşüklüğü ile ilgili yorum yapacak uzmanlığımız olmadığı için daha detaylı bir inceleme yapamıyoruz.
2016 yılında 191 milyon finansal maliyet ve 21 milyon TL finansal gelirlerimiz olmuş. Nette 170 milyon TL finansmanla ilgili maliyetimiz oluşmakta. Bunun 45 milyonu kur farkı, 97 milyonu borçlanma faizi ve 27 milyonu tecil faizlerinden oluşuyor.
Tartışmalı konularımızdan biri olan kur farklarında ise toplam 100 milyon TL kur farkı gideri, 29 milyon TL kur farkı gelirimiz olmuş ve net olarak 71 milyon TL kur farkı giderimiz olmuş. Faizle birlikte düşündüğümüzde 2016 yılında net 194 milyon TL faiz ve kur farkı giderine katlandığımız görünüyor.

222 milyon TL yapılandırılmış olmak üzere toplam 253 milyon TL vergi borcumuz bulunmakta. Vergisini ödeyen kulüp olarak övünülen dönemden neredeyse hiç vergi ödemeyen bir kulübe döndük. Toplam borcumuzun yaklaşık %15’i devlete olan borçlarımızdan oluşmaktadır.
Eski yöneticilerimize 117 milyon TL borç bulunmaktadır. Söz konusu borç 100 Milyon Demirören (kendisinden 4 milyon Lira da alacağımız var), 9 milyon TL Serdal Adalı, 8 Milyon TL Tamer Kıran’a olan borçlardan oluşmaktadır.

Ertelenmiş gelirlerimiz geçen yıl olduğu gibi 172 milyon TL seviyesinde kalmış. Bu tutar 2016 gelirlerimizin %30’u yapıyor. Söz konusu tutarın 72 milyon TL’si sponsorluk, 60 milyon TL’si kombine ve loca, 16 milyon TL’si kira gelirlerinden ve 24 milyon TL’si alınan avanslardan oluşmaktadır.

Temliklerimiz 1 milyon TL’den 1,2 milyon TL’ye çıkmasının yanı sıra %8 hisse rehnedilmiş. Hisse rehniyle ilgili genel kuruldan yetki alınıp alınmadığını hatırlamıyoruz.
2016 yılında 12,4 milyon TL alacağımızın tahsilinin imkansız hale gelmesinden dolayı şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmış. Konuya dair detay mevcut olmadığı için bu konuda yorum yapabilmemiz imkansız.

2016 yılıyla ilgili 3,6 milyon TL kıdem tazminatı karşılığı ayrılmış. Bu rakam cidden dikkat çekici. Çünkü geçen sene ortalama personel sayısı artmasına rağmen kıdem tazminatı karşılığında düşme meydana gelmişti.
Kaybedileceği düşünülen davalarla ilgili ayrılan karşılık tutarımız 5 milyon TL’dir. Davalar incelendiğinde ve gelir tablosuna yansıyan dava giderlerine bakıldığında bu tutarın çok üzerinde olması gerektiği görülebiliyor.
Menajerlik giderlerimiz yıllar itibariyle katlanarak devam ediyor. 2014 yılı 1,7 milyon TL, 2015 yılı 5,3 milyon TL, 2016 yılı 11,4 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Bunun yanı sıra 33 milyon TL gider tahakkuku yapılmış. Bununla ilgili geçmiş finansallara da baktık ama mantıklı bir açıklama getiremedik.

Stoklarımız 14 milyon TL’den 34 milyon TL’ye çıkmış. Stokların sadece kartal yuvalarından oluşması imkansız gibi görünüyor. Çünkü kartal yuvaları ne sayı olarak ne de alan olarak 1 yılda 2 katına çıkmadı.
Döviz pozisyonu tablosundan da görülebileceği üzere net döviz pozisyonumuz beklendiği üzere yükümlülüğümüz 51,8 milyon Euro, 38,6 milyon USD, 250 bin GBP’dir.

Gelirlerimizde geçen seneye göre %40 oranında bir artış göstererek 381 milyon TL’den 534 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu artışın en önemli etkenleri UEFA gelirleri ile stadyum gelirlerinden olmuştur.
Şampiyonlar liginin ne kadar kritik olduğu ve katılmamızın gerekliliğini yine 2016 yılı gelirleri içerisinde görüyoruz. Toplam 534 milyon TL olan gelirimizin %18’lik kısmı buradan geliyor ve kalem bazında baktığımızda en yüksek gelirimiz UEFA gelirleridir.
Stadyumla birlikte maç günü gelirlerimiz 31 milyon TL’den 71 milyon TL’ye , sponsorluk gelirlerimiz ise 55 milyon TL’den 85 milyon TL’ye çıkmış durumdadır. Vodafone Arena’ya kavuşmakla hem özlem giderdiğimiz hem de ciddi tutarda para kazanmaya başladığımız görülüyor.

Stadımızı sadece maç günleri faaliyet gösterir pozisyondan 365 gün faaliyet gösterir hale getirdiğimizde gelirler daha da artacaktır.

Futbolcu satış ve kiralama gelirlerimiz son iki senede bize gösterdi ki “şunu satan şampiyonluğu satar” söylemleri artık klişeler çöplüğündeki yerini almıştır. Doğru bir sistem, doğru bir teknik ekip ile futbolcu bir külfet olmaktan çıkıp parlatıp satabileceğimiz bir değer haline gelmiştir. Satılan futbolcuların fesih bedelleri ve kadromuzda kiralık bulunan oyunların kira belleri düşüldüğünde ortaya net 40 milyon TL ( yaklaşık 10 milyon EUR ) gibi bir rakam çıkmaktadır ki bu gayrimenkullerimizden elde ettiğimiz gelirden daha fazla gelir demektir. Tabi bu kadar gelgitlerin olduğu bir ortamda menajerlik giderlerindeki artışı bir yere kadar mazur görmek söz konusu olabilir ancak geçtiğimiz yıl 5,3 milyon TL olan menajerlik giderinin tam iki katına çıkmasını açıklamamaktadır. Ayrıca yine açıklanan 31.12.2016 konsolide raporda belirtildiği üzere menajerlere kulüp tarafından verilmiş 9 milyon TL senet ve 33 milyon TL borç bulunmaktadır. Yani bağımsız denetim raporuna göre kulübümüzün henüz ödemediği 42 milyon TL menajer borcu bulunmaktadır.

Sportif başarı ile yine doğrudan alakalı bir gelir olan lisanslı ürün satışı 82,3 milyon TL olup iade ve iskontoları düşülerek netleştirildiğinde ise 67,5 milyon TL’luk bir ciro söz konusu. Raporun maliyetler kısmında da görülebileceği üzere, bu ürünlerin maliyeti 42,7 milyon TL. Kartal Yuvalarından brüt 24,8 milyon TL kar edebildiği anlaşılmaktadır. Pazarlama ve yönetim giderlerindeki payları da göz önünde bulundurduğumuzda, Kartal Yuvalarında çok anlamlı olmasa da az miktar kar sağlanması mümkün görünüyor. Bununla beraber, sportif başarının bu gelire etkisini göz ardı ederek yapılacak her analiz eksik kalacaktır.

Son olarak mali kongrelerde yönetimlerin ibrasından sonra rakamlarını dahi dinlemeden çıktığımız bütçe ve gerçekleşme rakamlarına bakalım. Geçen yıl 598 milyon TL gelirin olacağı bütçelenirken %9 sapma ile 547 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Giderlerde ise 589 milyon TL bütçelenirken %18 gibi bir sapma ile 694 milyon TL gerçekleşmiş. Söz konusu tutarlar baz alınarak yapılan 8 milyon TL kar hedefi yerine 147 milyon TL zararla kapattık. Burada kurun etkisi denebilir fakat kurun gelirlere etkisi pozitif olmasına rağmen 50 milyon TL sapma olmuş. Sadece gelirler üzerinden bütçenin gerçekçi olmadığını söyleyebiliriz. 2017 yılı için gelir ve gider eşit olmak üzere 689 milyon TL bütçelenmiş. Önceki yıl ile karşılaştırdığımızda gelirlerde % 25 artış öngörülmüş! Bütçemiz gerçekçi olsa planlarımızı da gerçekçi yapabiliriz; fakat mevcut görüntü de sadece rakamların alt alta yazıldığı ve gerçekçiliğine yeterince önem verilmeyen bütçelerle karşı karşıyayız.

İlişik yazılar
2015 Yılı Genel Kurul Notlarımız
2013 Yılı Mali Genel Kurul ile İlgili Notlarımız
2014 Yılı Mali Genel Kurul Notlarımız