Finans
0

Uefa Gelirlerinde Düşüş, Factoring Borçlarındaki Artış, Davalara Ayrılan Karşılıklar Derken Kulüp Nereye Gidiyor?

Borsada işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve Bağlı Ortaklıkları’nın 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tabloları ve sınırlı denetim raporuyla ilgili dikkat çeken noktaları gelin birlikte inceleyelim. Şirket, yöntem olarak özet yönetimi seçtiğinden dolayı dipnotlarda detaylı bilgilere ulaşamıyoruz. Bu sebeple analizlerimizde tüm detaylara yer veremedik.

  • Geçen yıl altı aylık zarar 3.902.140 TL iken bu yıl şirketin altı aylık zararı 156.390.704 TL olarak gerçekleşti. Şirketin Dernek’ten olan 506.233.100 TL alacağı için kesmiş olduğu 67.071.301 TL faiz geliri faturasının da konsolidasyonda iptal edileceğini düşündüğümüzde derneğe yansıyan zararın 223.462.005 TL olduğu görülmektedir. Faiz faturasının yanı sıra Şirket Dernek’e 42.854.461 TL daha mal ve hizmet faturası kesmiş durumda. Detayına ulaşamadığımızdan dolayı bunun zarara etkisinin ne kadar olacağı hakkında bilgi veremiyoruz. Fakat şunu söyleyebiliriz ki, derneğe yansıyan zararı arttıracağı kesin.
  • Beşiktaş’ın ana faaliyet konusu olan futbolda 6 ayda 178.840.332 TL zarar edildiği görülüyor. Futboldaki vahim durumu brüt faaliyet zararının 3.021.206 TL olmasında dahi görebiliriz. Bu zararda 1,5 ay önce de dikkat çekmeye çalıştığımız ücret giderlerinin 202 milyon TL olmasının (yaklaşık 32 milyon Euro) etkisi büyük. Bu konuda atılan olumlu adımlar var ve devam ettirilmesi gerektiği aşikar.
  • Şirket’in borcu son altı ayda 204.760.629 TL artarak 1.666.651.222 TL’ye ulaştı. Dernek ile birlikte konsolide borç ise 2.377.130.879 TL. Denetleme Kurulu’nun açıkladığı 30 Eylül 2018 tarihli borca göre ise kurlardaki düşüşün de etkisiyle 118.136.808 TL azaldığı görülüyor.
  • Şirketin 1,66 milyar TL’lik borcunun 1 milyar TL’si finansal borçlardan oluşuyor. Söz konusu borcun TL kısmı için borçlanma maliyeti 1 yılda %18’den %30’a çıkmış.
  • Türk Ticaret Kanunu’na göre teknik iflas ve borç batağında bulunma durumumuz devam ediyorken, özkaynaklardaki noksanlık 156.390.704 TL zarar ile birlikte daha da büyüyerek negatif 665.707.091 TL’ye ulaştı. Ayrıca Şirket’in 603 milyon TL net kısa vadeli yükümlülüğü bulunuyor. Yani; bir yıldan kısa vadeli yükümlülüklerini, dönen varlıkları karşılayamadığı gibi 603 milyon TL de açık veriyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmek için 513 milyon TL kredi yapılandırması ve yeni kredi kullanımına gidilmesi planlanıyor. Bu senaryoda da söz konusu planın yanında; nakden ödenmeyecek 83 milyon TL ertelenmiş gelirlerin yanı sıra bir yıl içinde 7 milyon TL nakit yaratılması planlanıyor.
  • Şirket, Mayıs ayında yürürlüğe giren kanuna dayanarak 6 aylık dönemde toplam 21.37.842 TL tutarındaki stopajın iadesini tahsil etmiş. Söz konusu iadenin 20.915.020 TL’lik kısmı amatör şubelerdeki maaş ve diğer harcamaların ödemesinde kullanılırken, kalan tutar yani 222.822 TL diğer kısa vadeli yükümlülükler altında gösterilmiş.
  • Veli Kavlak, Denys Boyko, ve Alvaro Negredo’ya 16.841.464 TL sözleşme fesih gideri, menajerlere ise 15.852.104 TL menajerlik hizmet bedeli ödendi.

 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle finansal tablolarda bulunan davalara ilişkin ayrılan toplam borç ve karşılık tutarı olan 38.291.308 TL’nin 37.889.169 TL’si alacak davaları, 380.000 TL’si personel alacak davaları ve 22.139 TL’si tazminat davalarına aittir.

  • Verilen temlikler ise %64 artışla 1 milyar TL’den 1,64 milyar TL’ye ulaştı

Finansal bilgilerle ilgili yukarı da özeti bulunan raporumuzun tamamı incelemek için aşağıdaki linkten raporumuza ulaşabilirsiniz.

Finans Kartalları Beşiktaş JK Futbol Yat. A.Ş. Finansal Tablo Notları

İlişik yazılar
Zihniyet Değişiminde Direnmeyip Mevcut Alışkanlıklardan Vazgeçilecek mi?
Beşiktaş’ta Yol Ayrımı: Tamam mı? Devam mı?
Bütçe Disiplini ve Tüzük